Дългосрочна ефективност и безопасност


kd 01/11/2008

След първата балонна ангиопластика, извършена през седемдесетте години, перкутанната коронарна интервенция (PCI) се превърна в един от основните методи за лечение на коронарна болест (КБ). Съвременната PCI се базира на напредъка в технологиите и фармакологичната терапия, като има за цел да преодолее три основни проблема: механични проблеми, свързани с балонната дилатация и имплантирането на стент; […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.