България e предпоследна в Европа по качество на кардиологични грижи01/11/2008
България заема предпоследно място по качество на кардиологични грижи, показаха данни от доклада Euro Cardiovascular Healthcare Index (ECHI) 2008, представени по време на годишния конгрес на European Society of Cardiology (1). Индексът, известен още и като Euro Consumer Heart Index, се изчислява на основата на данни на Световната здравна организация (СЗО), Oрганизацията за икономическо сътрудничество и развитие, данни от проучвания на Eurobarometer, национални здравни регистри и клинични изследвания. Крайната оценка е сборен показател, който включва 28 показатели, отразяващи качеството на здравните системи, групирани в пет насоки: достъп до информация, права на пациентите и свобода на избор (125 точки); достъпност на здравните грижи (125 точки); превенция на заболяванията (250 точки); качество на процедурите (150 точки); краен изход (350 точки) – максимален брой точки 1000. Данните показват, че в челната четворка по качество на кардиологичната помощ от общо 28 държави са Люксембург (836), Франция (834), Норвегия (830) и Швейцария (825 точки), а с най-лоши показатели са Литва (473), България (468) и Румъния (441). Лидерът Люксембург е с най-големи здравни разходи на глава от населението в Европа и с най-качествени специализирани кардиологични грижи. Франция е лидер в областта на превенцията на сърдечносъдовите заболявания. Полша, въпреки че също има нисък Euro CHI (четвърто място отдолу нагоре) осигурява добри грижи за случаите с остър миокарден инфаркт, което води до ниска смъртност (сравнима е по този показател с Германия и Швеция). Високите здравни разходи на глава от населението, ниската честота на затлъстяване и редовната физическа активност са основни фактори за добро сърдечно здраве. От друга страна, неадекватната терапия, недостатъчното приложение на някои ключови медикаменти като статини и clopidogrel и неспазването на приетите стандарти за лечение са свързани с повишена честота на сърдечносъдови заболявания и смъртност, са изводите на авторите. Използван източник: 1. Health Consumer Powerhouse. Euro Consumer Heart Index 2008 www.healthpowerhouse.com/files/euro-heart-index-2008.pdf