Бъдещето на липидопонижаващата терапия


kd 01/11/2008

При терапията на дислипидемиите се прилагат два основни класа медикаменти: инхибитори на HMG-CoA редуктазата (статини) и липидорегулиращи средства като никотинова киселина (niacin) и fenofibrate. Статините са с доказана ефективност за намаляване на нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL-С) и за протекция срещу коронарни събития. Липидорегулиращите средства се считат за допълваща терапия към статиновата за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.