Редовният прием на Aspirin намалява смъртността при жените01/10/2007
Редовният прием на ниски и умерени дози acetylsalicylic acid (Aspirin) намалява значимо риска за фатален изход при жени, особено в напреднала възраст и с наличие на сърдечносъдови рискови фактори, показаха резултатите от 24-годишно проучване, публикувани през март в списание Archives of Internal Medicine (1). Проспективното проучване Nurses’ Health Study започва през 1976 и включва 121 701 жени на възраст 30-55 години без данни за сърдечносъдови или злокачествени заболявания. На всеки две години изследваните са анкетирани за медикаментите, които приемат, фамилните рискови фактори за заболяване и общото здравословно състояние. За периода на проследяване от 1980 до 2004 е установено, че 45 305 от пациентките не са приемали Aspirin; 29 132 са вземали 1-14 стандартни таблетки (325 mg) седмично (ниски и умерени дози); 5002 са приемали повече от 14 таблетки седмично (високи дози). За същия период са регистрирани 9477 смъртни случая, като 1991 са били в резултат на сърдечносъдови заболявания и 4469 – от злокачествени заболявания. В сравнение с жените, които не са вземали Aspirin, пациентките приемали медикамента са имали: - с 25% по-нисък риск за фатален изход от каквато и да е била причина - с 38% по-нисък риск за фатален изход в резултат на сърдечносъдово заболяване - с 12% по-нисък риск за фатален изход в резултат на злокачествено заболяване Докато ползотворния ефект върху намалението на риска за сърдечносъдова смъртност се е проявил след петата година от терапията, то за намалението (макар и минимално) на риска за фатален изход от злокачествени заболявания се е проявил след 10 година. Високите (>14 таблетки седмично) дози Aspirin не са били свързани с намаление на риска за фатален изход и са повишавали вероятността за хеморагичен инсулт. Aspirin повлиява сърдечносъдовите и злокачествените заболявания чрез ефекти върху възпалителните процеси, инсулиновата резистентност, оксидативния стрес и активността на ензима циклооксигеназа (CОХ). От особено значение е инхибирането от Aspirin на протромботичния COX-1 изоензим в тромбоцитите и туморогенния COX-2 ензим в епителните клетки. Тъй като тромбозата и тромбоцитната агрегация са относително бързи процеси, не е изненада, че медикаментът повлиява сърдечносъдовите усложнения след петата година от приема. Минималното намаление на риска за смърт от злокачествени заболявания след продължителна употреба е свързано с бавната прогресия на карциногенезата. Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръча Aspirin като първо средство за сърдечносъдова протекция при жени (2). Медикаментът се препоръчва за първична и вторична превенция на исхемичен инсулт (при пациенти, преживели исхемичен инсулт или преходни исхемични атаки), според приетите през 2006 указания на AHA и American Stroke Association. Aspirin е показан за намаляване на риска за миокарден инфаркт, исхемичен инсулт и фатален изход при мъже и жени с преживян МИ или инсулт, както и за намаляване на риска за фатален изход при пациенти със суспектен МИ. Медикаментът се използва за превенция на първичен МИ при всички пациенти с повишен риск. Изводите за клиничната практика - Жените, които приемат ниски и умерени дози Aspirin*, имат намален риск за фатален изход, независимо от етиологичната причина - Предимствата по отношение на риска за сърдечносъдовата смърт се проявяват след петата година от приема на медикамента, а по-отношение на риска за фатален изход в резултат от злокачествено заболяване – след десетата. - Най-голяма полза от профилактиката с медикамента имат възрастни жени и такива с един или повече сърдечносъдови рискови фактори. *Нискодозирана форма на Aspirin, регистриран от ИАЛ (www.bda.bg), e: Aspirin Protect (на Bayer) За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 100 статии, свързани с приложението на ASA (Aspirin) за терапия и превенция на сърдечносъдови заболявания Използвани източници: 1. Chan A., Manson J., Feskanich D. et al. Long-term Aspirin use and mortality in women. Arch Intern Med 2007; 167: 562-572 http://archinte.ama-assn.org 2. AHA Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in women: 2007 update. Circulation 2007 http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIRCULATIONAHA.107.181546v1