Нов алгоритъм за оценка на риска за рецидив на съдови инциденти


kd 01/10/2007

Серумните стойности на креатинина, напреднала възраст, наличие и локализация на предхождащо съдово заболяване, тютюнопушене и диабет са основните рискови фактори за повторен съдов инцидент, според нов модел, предложен от учени по време на конгреса на Европейското дружество по атеросклероза (1). Алгоритми като Framingham и European SCORE (Systemic COronary Risk Evaluation) служат за прогнозиране на вероятността […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.