Генетична причина за различния отговор към бета-блокери?01/10/2007
Arg389Gly полиморфизъм на бета-1 адренергичния рецептор (замяна на аргинин или глицин на 389 позиция) е причина за променения отговор на рецептора към три различни антагонисти – bisoprolol, metoprolol и carvedilol, смятат авторите на проучване (1). Това откритие може да обясни защо при някои пациенти с хронична недостатъчност бета-адренергичните блокери са по-ефективни в сравнение с други болни. Според авторите, алелът Arg389 е с 20% по-рядко срещан при представителите на негроидната раса, което обяснява относително по-слабия отговор към терапията със селективни бета1-блокери, в сравнение с европеидната раса. Интер-индивидуални и етнически вариации могат да определят разлики в отговора към селективните бета1-адренергични блокери, като при носителите на алела Arg389 carvedilol може да бъде по-ефективен, е основният извод от проучаването (2). Използвани източници: 1. Rochais F., Vilardaga J., Nikolaev V. et al. Real-time optical recording of {:beta:}1-adrenergic receptor activation reveals supersensitivity of the ARG389 variant to carvedilol. J Clin Invest 2007; 117; 229-235 www.jci.org и www.medscape.com/viewarticle/550387 2.DeGeorge B., Koch W. Beta blocker specificity: a building block toward personalized medicine. J Clin Invest 2007; 117: 86-89