Ezetimibe намалява малките и плътни LDL


kd 01/10/2007

Ezetimibe* повлиява благоприятно всички LDL субфракции, изразяващо се в намаление на общия, LDL, не-HDL холестерола и концентрациите на apolipoprotein B (Apo-B), чрез което се подобрява сърдечносъдовия рисков профил на пациентите с първична дислипидемия, показаха резултати, представени на годишния конгрес на European Atherosclerosis Society (EAS) в Helsinki, подробности за който може да научите на www.eas-society.org (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.