Етиология и лечение на стресовата кардиомиопатия


kd 01/10/2007

Въпреки че в повечето случаи е напълно обратима, стресовата (takotsubo) кардиомиопатия, протичаща често като остър миокарден инфаркт, е сериозно сърдечносъдово заболяване, според обзорна статия, публикувана в Postgraduate Medical Journal (1). Takotsubo синдром Синоними: Takotsubo cardiomyopathy* (TTC, www.takotsubo.com), стрес-индуцирана кардиомиопатия (КМП), катехоламинова КМП, транзиторен балонно-апикален левокамерен синдром, синдром на транзиторно апикално балониране на миокарда, „ampulla“ cardiomyopathy, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.