Enoxaparin е свързан с по-ниска честота на ранно значимо кървене след планова PCI


kd 01/10/2007

Приложението на enoxaparin (Clexane на Sanofi-Aventis)* при планова перкутанна коронарна интервенция (PCI) е свързано с по-ниска честота на ранно масивно кървене, в сравнение с използването на нефракциониран heparin (UFH), показаха едногодишните резултати от международното проучването STEEPLE, представено на годишния конгрес на European Society of Cardiology, проведен през септември във Виена (1). Най-значимите предиктори (освен рисковите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.