BNP може да служи за спешна диагноза на сърдечната недостатъчност01/10/2007
Нивото на В-тип натриуретичния пептид (BNP) може да бъде от полза за диференциране на сърдечната недостатъчност от другите причини за диспнея при постъпили по спешност пациенти с това оплакване, според обзорна статия в списание BMC Emergency Medicine (1). Редица експерти препоръчват включването на BNP като биомаркер за диагноза на застойната сърдечна недостатъчност. Авторите на настоящата публикация са обобщили наличните литературни данни от проведени проучвания през периода 1975-2005 с цел оценка на чувствителността и специфичността на метода. Анализът на резултатите при 3444 пациенти, отговарящи на критериите, е показал, че стойност на BNP 100 pg/ml има чувствителност за диагноза на СН от 86% до 96% и специфичност от 31% до 94%. По-ниските нива на BNP не са подобрявали чувствителността на изследването, но специфичността се е увеличавала пропорционално с по-високите стойности. Така например, при нива между 300 и 400 pg/ml, специфичността е достигала от 84% до 92%. Ниво на BNP под 100 pg/ml може да се използва за изключване на сърдечна недостатъчност поради висока негативна предиктивна стойност, докато ниво на BNP над 400 pg/ml трябва да се включи в клиничните указания като критерий за спешно потвърждаване на тази диагноза, смятат авторите. Използван източник: 1. Korenstein D., Wisnivesky J., Wyer P. et al. The utility of B-type natriuretic peptide in the diagnosis of heart failure in the emergency department: a systematic review. BMC Emerg Med 2007, 7:6 www.biomedcentral.com