Биомаркери на миокардното увреждане01/10/2007

Европейското кардиологично дружество (ESC) и Американската колегия по кардиология (ACC) промениха дефиницията за миокардния инфаркт (МИ) още през 2000 година: в нея бе включено типично повишение, последвано от постепенно намаление на сърдечните тропонини Т (cTnT) или I (cTnI), поради по-високата им специфичност и чувствителност в сравнение с CK-MB. Новите указания препоръчват, при невъзможност за измерване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.