Т-вълна алтернанс тестът идентифицира пациентите, които нямат полза от имплантируем кардиовертер-дефибрилатор


kd 01/06/2007

Провеждането на неинвазивен микроволтов Т-вълна алтернанс (TWA) тест може да служи за стратифициране на пациентите със застойна сърдечна недостатъчност, дължаща се на неисхемична кардиомиопатия. Нормалните резултати имат много висока отрицателна прогностична стойност за изключване на високорисковата за внезапна сърдечна смърт група, която поради тази причина има най-голяма нужда от имплантируем кардиовертер-дефибрилатор, показаха резултатите от проучването […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.