Централно активните АСЕ инхибитори забавят деменцията01/06/2007

АСЕ инхибиторите, които преминават през кръвно-мозъчната бариера, забавят значимо в сравнение с другите антихипертензивни средства загубата на когнитивност при възрастни хора (над 65 години, без изходна деменция) с 50% за шест години, показаха резултатите от проучването Cardiovascular Health Study (CHS), представени през май на годишната среща на American Geriatrics Society.

Диагнозата деменция е била потвърдена с резултатите от магнитно резонансно изобразяване (MRI) и проследяване на годишната промяна в Modified Mini-Mental State Examination (MMSE; скала от 0 до 100, като по-високите точки показват по-добра когнитивна функция).

Когато всички АСЕ инхибитори (централно и нецентрално активни) са били сравнени с други антихипертензивни средства, не е бил установен повишен риск за деменция (HR 1.02), като годишното намаляване на MMSE скора е било с 0.14 точки (p=0.16).

Приложението на централно активни ACE инхибитори (като captropril, fosinopril, lisinopril, perindopril, ramipril и trandolapril) е било свързано с по-малко редуциране на MMSE скора с 50% в сравнение с останалите антихипертензивни средства, като асоциацията е останала значима и след изключване на влиянието на други фактори, които имат влияние върху риска за деменция (годишната промяна в MMSE е била -0.32 и -0.64, p=0.04).

Освен контрол на артериалното налягане, централно активните АСЕ инхибитори намаляват оксидативния стрес и редуцират на възпалението в мозъка, посочиха данните от предишни изследвания при животни.