Тромбоза на клапна протеза01/06/2007

Тромбозата на клапна протеза е рядко, но сериозно усложнение, което се среща по-често при механични протези. Състоянието е свързано с висок процент заболеваемост и смъртност, което налага бързо поставяне на диагнозата. Клиничната картина може да е разнообразна, в зависимост от степента на клапна обструкция. Основни методи за диагноза са флуороскопия, трансторакална (ТТЕ) и трансезофагеална ехокардиография […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.