Трансезофагеалната ехокардиография може да открива кардиоемболизъм при пациенти с исхемичен инсулт01/06/2007
При възрастни хора с исхемичен инсулт да се провежда трансезофагеална ехокардиография (TEE) поради високата честота на тежка аортна атеросклероза при тази популация, препоръчват авторите на проучване, публикувано през май в Clinical Neurology and Neurosurgery (1). TEE e била извършена при 100 пациенти с исхемичен инсулт, на възраст 55 години и каротидна стеноза <50%. При 32% от тях е била установена атерома във възходящата аорта или в аортната дъга, като при 25% са били визуализирани комплексни атероматозни плаки, които могат да бъдат източник на емболи при разязването си. Други вероятни причини за кардиоемболичен инсулт, установени от авторите, са отворен форамен овале (13% от пациентите), тромб в ляво предсърдие (5%) и аневризма на предсърдната преграда (3%). До момента липсва рандомизирано проучване, което да оцени ефективността на статините за профилактика на инсулта при пациенти с тежка аортна атеросклероза, но тази популация вероятно би имала полза от подобна терапия, смятат авторите. Използван източник: 1. Sharifkazemi M. et al. Significance of aortic atheroma in elderly patients with ischemic stroke: A hospital-based study and literature review. Clin Neurol Neurosurg 2007, 109 (4): 311-316 www.sciencedirect.com/science/journal/03038467