Статините забавят прогресиранетона атеросклеротичните плаки01/06/2007
Интензивната липидопонижаваща терапия не само забавя прогресията на коронарната артериална болест, но е свързана и с регресия на атеросклеротичните плаки, показаха данни от мета-анализ, представен през май на годишната среща на Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) (1). В мета-анализа са включени пет проучвания (ASTEROID, REVERSAL, ESTABLISH, GAIN, Jensen et al.) с общо 714 пациенти (средна възраст 58.8 години, 82% мъже) за оценка на ефекта от терапията със статини върху коронарната атеросклероза. Всички болни са изследвани с интравазален ултразвук (IVUS) за измерване на обема на атеросклеротичните плаки на шести и на 24 месец от лечението. Резултатите показват, че терапията със статини води до сигнификантно намаление на LDL (от 3.7 на 2.0 mmol/l) и на общия холестерол (от 5.66 на 3.85 mmol/l). По отношение на обема на атеросклеротичните плаки, две от проучванията сочат намалена прогресия, а останалите три – регресия на атеросклеротичните плаки при провеждането на интензивна липидопонижаваща терапия със статини. Използван източник: 1. Effects of statins on progression and regression of coronary artery disease as measured by intravascular ultrasound: a meta-analysis. Abstract D-52 www.scai.org