Смущава ли iPod пейсмейкърите?



01/06/2007

iPod MP3 плейърите на дигитална музика на Apple могат да бъдат нов потенциален източник на електромагнитна интерференция върху имплантируемите сърдечни стимулатори, показаха резултатите от проучване, представени през май на научните сесии на Heart Rhythm Society.

В изследването, проведено от 17-годишен американски ученик, са били оценени ефектите на различни модели iPod върху 100 пациенти със сърдечни стимулатори (89 двукамерни и 11 еднокамерни). Всеки модел iPod е бил тестван при всеки вид пейсмейкър. Тестът се е състоял в използване на плейъра за пет до 10 секунди на разстояние 5 см от имплантирания сърдечен стимулатор, последван от анализ на режима на работа на пейсмейкъра за този период от време.

Телеметрична интерференция е регистрирана при 37% от тестовете при 32 пациенти. Има само един случай на инхибирана стимулация, дефинирана като „неспособност за пейсиране, когато е било нужно.“ При тази ситуация инхибиращият ефект на iPod върху камерната стимулация е бил преходен, но възпроизводим.

Според изследователите, взаимодействието на iPod с пейсмейкърите не е опасно за живота на пациентите. Необходимо е допълнително проучване дали iPod оказва влияние върху сърдечните стимулатори при разстояние по-голямо от 5 сm.

Над 100 милиона iPod са продадени досега в света след въвеждането им на пазара преди 5.5 години. Предполага се, че те не смущават пейсмейкърите повече от мобилните телефони.