Обединени стандарти за лечение на предсърдно мъждене в Европа и Северна Америка01/06/2007
Актуализираните през 2006 година указания на AAC/AHA/ESC* (1) препоръчват три терапевтични стратегии при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ): 1. медикаментозно лечение за контрол на сърдечната честота 2. антитромботична терапия 3. коригиране на ритъмното нарушение (фармакологична или електрическа кардиоверзия, катетърна аблация), ако това е възможно и безопасно Контролирането на честотата е подходящо терапевтично решение при възрастни пациенти с персистиращо ПМ, които имат артериална хипертония или структурно сърдечно заболяване. При симптоматични пациенти на възраст под 70 години, специално при случаите с рекурентно ПМ и без структурно сърдечно заболяване, контролирането на сърдечния ритъм може да бъде по-подходящ подход, като се започва с медикаментозна кардиоверзия и при неефективност на поне едно от антиаритмичните лекарства (ААЛ), се обмисля провеждането на катетърна аблация. Катетърната аблация е метод за коригиране на ПМ с радиофреквентна енергия. Тя е подходяща алтернатива на фармакологичната терапия с ААЛ при пациенти с персистиращо ПМ без или с леко увеличаване на размера на лявото предсърдие, при които ААЛ не могат да поддържат синусовия ритъм. *American College of Cardiology (ACC) American Heart Association (AHA) European Society of Cardiology (ESC) За допълнителна информация: Критерии за антитромботична терапия при предсърдно мъждене. MD 2006, бр. 9/ноември http://mbd.protos.bg Новости в лечението на предсърдното мъждене. MD 2006, бр. 9/ноември Използван източник: 1.Fuster V., Rydйn L., Cannom D. et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation - executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation): Developed in Collaboration With the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. Circulation 2006, 114: 700-752 http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/114/7/700