NT-proBNP като прогностичен маркер при стабилна коронарна болест


kd 01/06/2007

Измерването на серумното ниво на N-терминалния фрагмент на прохормона на мозъчния натриуретичен пептид (NT-proBNP) може да помага за рискова стратификация на пациентите със стабилна коронарна сърдечна болест, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани през януари в списание JAMA (1). В анализа са включени данните от 987 пациенти*, участвали в Heart and Soul Study, които са […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.