Нискомолекулен хепарин за лечение на STEMI01/06/2007
Еnoxaparin получи през май одобрение от Америкаанската агенция за храните и лекарствените средства (FDА) да се прилага за лечение на остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента (STEMI). Решението е базирано на данните от проучването EXTRACT-TIMI 25, които показаха, че enoxaparin намалява честотата на рекурентния МИ или смъртността при пациенти, подлагани на тромболиза или перкутанна коронарна интервенция (PCI). В EXTRACT-TIMI 25 са участвали над 20 000 пациенти със STEMI, лекувани с фибринолитична терапия. При рандомизираните на enoxaparin са регистрирани по-малко случаи на смърт/МИ, главно поради намаляване на честотата на нефаталния МИ с 33% в сравнение с групата на нефракциониран хепарин. Нискомолекулният хепарин бе одобрен до момента да се прилага за превенция на исхемични усложнения при нестабилна стенокардия и МИ без Q-зъбец, както и за превенция и лечение на дълбока венозна тромбоза.