Мозъчният натриуретичен пептид е предиктор на смърт при остра декомпенсирана СН


kd 01/06/2007

Пациентите с остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност (ОДСН), които имат повишени нива на мозъчен натриуретичен пептид (BNP) при постъпването им в стационар, имат по-голям риск за фатален изход по време на болничния престой, показаха резултатите от проучване, публикувани през май в Journal of the American College of Cariology (1). Измерването на нивата на BNP може да […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.