Методика на проучването на rosuvastatin


kd 01/06/2007

Методика на проучването: рандомизирано (5:2), двойно-сляпо проучване на rosuvastatin (40 mg; 702 души) или плацебо (282 души) с нисък риск за сърдечносъдово заболяване. При участниците* е проведена каротидна ултрасонография преди рандомизацията и на 6, 12, 18 и 24 месец. Първичен краен показател за оценка е годишната степен на промяна в максималната интима-медия дебелина (ИМД) Резултати […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.