Кортикостероидите предпазват от предсърдно мъждене след кардиохирургия


kd 01/06/2007

Тридневният курс на лечение с кортикостероиди (КС) след проведена сърдечна оперативна интервенция намалява значително риска за постхирургично предсърдно мъждене (ПМ), показаха резултатите от рандомизирано проучване, публикувани през април в списание JAMA (1). Прилагането на интравенозен hydrocortisone е довело до значимо редуциране на честотата на постоперативното ПМ в сравнение с плацебо (30% спрямо съответно 48%, HR […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.