Eйкозопентаеновата киселина намалява значимо риска за нестабилна стенокардия при пациенти с хиперхолестеролемия01/06/2007
Резултатите от проучването JELIS подкрепят предишните доказателства, че омега-3 полиненаситените мастни киселини (PUFAs)* имат протективно действие при пациенти с изявена коронарна болест на сърцето и показват, че този ефект е независим от понижаването на LDL-холестерола Добавянето на ейкозопентаенова киселина (EPA) към терапията с ниска доза статин намалява честотата на големите коронарни събития с 19%, главно поради значимо редуциране на нестабилната стенокардия с 24% в сравнение със самостоятелното прилагане на статин, показаха резултатите от проучването Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS), публикувани през март в Lancet (1, 2). Осигуряваната от EPA сърдечносъдова протекция не е медиирана от понижаването на LDL-холестерола - монотерапията със статин или комбинирано прилагане на статин и EPA постигнат сходно редуциране на изходните стойности на общия и LDL-холестерола с 19% и съответно с 26%. Нивото на триглицеридите се понижава с 10% в групата на EPA спрямо 5% в контролната група. Корекциите в липидните параметри са наблюдавани на шестия месец и нивата остават стабилни през целия следващ период на проследяването. „Благоприятното действие на EPA се дължи на независими от липидното понижаване механизми, които водят до намаляване на тромбозата, възпалението и аритмията, в допълнение на понижаването на триглицеридите,“ смятат авторите на JELIS. Между риска за големи коронарни събития и съотношението EPA/арахидонова киселина е установената обратна корелация, поради което може да се предположи, че ползите от EPА се дължат на антитромботични и антиинфламаторни ефекти или на стабилизиране на коронарната атеросклеротична плака. Японското проучване JELIS е проспективно, рандомизирано, отворено интервенционно клинично изследване с максимална продължителност на проследяването на крайните резултати пет години. То е обхванало 18 645 пациенти (на възраст 40-75 години и постменопаузални жени на възраст 75 години, 31% са мъже). 9326 души са били рандомизирани да получават капсули с високопречистена (>98%) етил EPA* в доза 1800 mg/ден и 9319 са били контролна група. Всички участници са взимали ниска доза статини (над 90% са получавали pravastatin 10 mg/ден или simvastatin 5 mg/ден). Изходното ниво на общия серумен холестерол (средно 275 mg/dl; 7.1 mmol/l) и на LDL-холестерола (средно 180 mg/dl; 4.6 mmol/l) е било сходно в двете групи. Проведен е подгрупов анализ, за да се определи дали EPA има различни ефекти когато се прилага за първична или вторична профилактика на коронарната болест на сърцето. След средно проследяване от 4.6 години на двете групи, допълнителното прилагане на EPA към терапията с ниска доза статин е довело до намаляване на риска за големи коронарни събития (първични крайни точки на проследяване) с 19%, дефинирани като внезапна сърдечна смърт, фатален или нефатален миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия или нужда от коронарни реваскуларизационни процедури, в сравнение с прилагането само на статин. От първичните крайни точки на проследяване, в групата на ЕРА е постигнато понижаване на нестабилната стенокардия с 24% (1.6% спрямо съответно 2.4%, HR 0.76, р=0.014). *Епидемиологични и рандомизирани клинични проучвания показаха, че вносът на дълговерижни полиненаситени омега-3 мастни киселини (PUFAs), които се съдържат във високо количество в рибата и рибеното масло, могат да играят значима роля в профилактиката на коронарната болест на сърцето. Високите концентрации на оmega-3 PUFAS имат широк кръг от потенциални терапевтични приложения, включително за лечение на хиперлипидемия, облитерираща атеросклероза и др. Epadel (прилаган JELIS) и Omacor са фармакологични средства, съдържащи 98% EPA и 85% EPA/DHA (докозахексаенова киселина) концентрирани етилови естери, в меки желатинови капсули. Omacor на фирма Solvay Pharma е регистриран в България. Поради много по-голямата средна консумация на риба в Япония в сравнение със западните страни, в JELIS е използвана висока доза високопречистена EPA (1800 mg/ден). Тази доза е прилагана при пациенти с хиперхолестеролемия и не ясно дали получените резултати могат да бъдат екстраполирани за общото население. Американската сърдечна асоциация (AHA) и Американската колегия по кардиология (ACC) препоръчаха в актуализираните си през 2006 година указания за вторична профилактика на коронарно или на друго атеросклеротично заболяване диета с висок внос на риба (или добавка на рибено масло 1 g/ден) за намаляване на сърдечносъдовия риск (3). За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) можете да намерите следните статии, публикувани през 2006 и 2005 година в списания КардиоD и MD: Оmacor намалява риска за руптуриране на атеросклеротичните плаки и развитието на тромбоза Омега-3 мастни киселини - защо и кога са необходими? Oмега-3 мастните киселини намаляват появата на предсърдно мъждене след аортокоронарен байпас и при пациенти с ddd пейсмейкър Омега-3 мастните киселини спасяват живот след миокарден инфаркт Използвани източници: 1. Yokoyama M. Effects of eicosapentaenoic acid (EPA) on major cardiovascular events in hypercholesterolemic patients: the Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS). American Heart Association Scientific Sessions 2005; November 13-16, 2005; Dallas, Texas. Late Breaking Clinical Trials II