Диференциална диагноза на повишените тропонини


kd 01/06/2007

Европейското дружество по кардиология и Американската колегия по кардиология още през 2000 година дадоха нова дефиниция на миокардния инфаркт (МИ) – повишение на сърдечния тропонин Т (cTnT) или I (cTnI) при наличието на клинични данни за миокардна исхемия. Оттогава cTnT и cTnI изместиха креатинин киназа MB (CK-MB) като предпочитан биохимичен маркер за диагноза на МИ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.