Atorvastatin води до регресия на коронарните плаки01/06/2007
Проучване, сравнило промените в морфологията (оценена с коронарна ангиоскопия) и стабилността (оценена с интравазална ултрасонография - IVUS) на атеросклеротичните плаки, показа, че лечението със статин за 28 седмици води до значимо намаляване на атеромния обем и до стабилизиране на плаките. В японското изследване са участвали 57 пациенти на възраст 20-75 години с изходно ниво на LDL-холестерол >3.1 mmol/l, които са били проследени за период от 80 седмици. За категоризиране на началната морфология на плаките е използвана цветна скала от 1 до 5 (1 – стабилна плака и 5 – руптурирана плака). На 28 седмица от приложението на статин (atorvastatin в начална доза 10 mg, титрирана до 20 mg/ден), нивото на LDL-С се е понижило от средна изходна стойност 3.8 mmo/l до 2 mmol/l, като е останало стабилно до края на проучването. По същото време е регистрирана и значима регресия (p<0.001) в морфологията на плаките – от средна степен 3 до степен 1. Атеромният обем, измерен с IVUS, от средна изходна стойност 96.9 mm3 е бил редуциран до 88.2 mm3 на 28 седмица и до 58.2 mm3 на 80 седмица, докладва водещият изследовател д-р Atsushi Hirayama през март на специалната орална сесия за механични и фармакологични интервенции в сърдечносъдовата медицина, проведена на тазгодишния научен форум на Американската колегия до кардиология (АСС).