КОЛЕГИУМ01/11/2006

По традиция, не успяхме да съберем информацията в областта на кардиологията през последните шест месеца, която искахме да ви поднесем, въпреки рекордния обем от 60 страници на тази книжка…

Новостите в областта на артериалната хипертония и нейното лечение се надяваме да удовлетворят и най-любознателните читатели – на тази тема сме посветили почти половината от есенния ни брой. Интервенционалната кардиология е другата ни голяма тема.

Приятно четене на Кардио D