Проучването CAFE обяснява по-добрия кардиопротективен ефект на амлодипин


kd 01/11/2006

Eдин от основните въпроси на съвременната хипертензиология е дали различните медикаменти имат еднакъв кардиопротективен ефект при постигнати еднакви стойности на артериалното налягане. Досега наличните данни дават основание да се приеме, че някои по-стари лекарства имат по-слабо изразен кардиопротективен ефект в сравнение с по-новите генерации медикаменти. Така например, в проучването LIFE – при еднакви стойности на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.