Нова биопротеза ефективна при аортна стеноза


kd 01/11/2006

Новата биопротеза CoreValve (www.corevalve.com), въведена за първи път перкутанно при пациенти с аортна стеноза, е надежден метод за високорисковите оперативни болни с клапното заболяване, които са и с противопоказания за балонна валвулопластика, показаха резултатите от едноцентрово проучване на Grube и сътр., публикувани през октомври в Circulation (1). Новото инвазивно лечение на аортната стеноза осигурява добър […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.