Nicardipine е високоефективен при „no-reflow“ по време на PCI01/11/2006

Интракоронарното инжектиране на блокера на калциевите канали nicardipine е безопасно и ефективно за възстановяване на „no-reflow“ феномена по време на първична перкутанна коронарна интервенция (PCI), показаха резултатите от най-голямото проучване, изследвало до момента това състояние, публикувани през октомври в списание Catheterization and Cardiovascular Interventions (1).

Феноменът „no-reflow“ се наблюдава при 5% от пациентите с остри коронарни синдроми, подложени на първична PCI. При случаите със заболяване на венозния байпас графт честотата на опасното усложнение достига до 30%.

В настоящото проучване са участвали 72 пациенти с no-reflow по време на PCI, при които nicardipine (средна доза 460 ± 360 mcg) е бил приложен интракоронарно.

Терапията е довела до пълно възстановяване на коронарния кръвоток (Thrombolysis In Myocardial Infarction – TIMI 3) при 71 от болните. Средният кръвоток по скалата TIMI при лекуваните с медикамента се увеличил от 1.65 до 2.97 (p<0.001).

Nicardipine e бил с добра поносимост, без нежелани хемодиначни или хронотропни действия.

„Това проучване показва, че nicardipine има добър профил на ефективност и безопасност за въстановянане на коронарния кръвоток при no-reflow по време на PCI. Медикаментът предлага допълнителна полза при този опасен феномен и налага по-нататъшна оценка в проспективно рандомизирано проучване“, пишат в заключение изследователите.

Използван източник

1.Huang R., Patel P.,Walinsky P. et al. Efficacy of intracoronary nicardipine in the treatment of no-reflow during percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2006, Published Online:Oct 10 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/113392680/ABSTRACT