Денонощни вариации на артериалното налягане и значението им за клиничната практика


kd 01/11/2006

I.Нощно понижение на артериалното налягане Нормалното понижение на АН през нощния период е известно, като dipping, а хипертониците с такъв тип вариация на АН – като dippers. Според dipping статуса си, хипертониците се обособяват в четири групи: dippers, nondippers, risers и екстремни (супер) dippers. Нощното понижение на АН се определя като процент от дневното АН […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.