За инсулиновите сенситайзерии сърдечната недостатъчност


kd 01/05/2006

Бигванидинът от ново поколение metformin, самостоятелно или в комбинация със сулфонилурейни препарати (СУП), намалява значимо смъртността и честотата на хоспитализациите в сравнение с монотерапията със СУП при болни със СН, показаха резултатите от проучване. В това изследване са участвали 12 272 пациенти с диабет тип 2 и СН на средна възраст 72 години, проследени за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.