ВЛИЯНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2 ВЪРХУ СЪРДЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ


kd 01/05/2006

Посланието…. Високата честота на сърдечната недостатъчност (СН) в диабетната популация подчертава необходимостта от ранно откриване и интензивно лечение на изменяемите рискови фактори за СН Контролът на повишеното артериално налягане, затлъстяването и на хипергликемията изглежда есенциален за намаляване на риска за СН Отчитайки значително по-голямата честота на СН и по-дългата очаквана продължителност на живот при пациентите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.