КОЛЕГИУМ01/05/2006

Метаболитна кардиология е най-новият клон на кардиологията, с който се опитваме да обясним сърдечносъдовите усложнения на метаболния синдром, диабет тип 2 и затлъстяването. Тази актуална част на кардиологията е родена от нейната конвергенция с ендокринологията (най-вече диабетологията), липидологията и обезитологията.

Новият Кардио D е нагледно доказателство за този процес. Водещи статии в броя са „Диабетно сърце“ и „Влияние на диабет тип 2 върху сърдечната недостатъчност“. Специално внимание е отделено на актуализираните препоръки на американските кардиологична асоциация и колегия на кардиолозите за подходящите интервенции за забавяне на прогресирането на сърдечната недостатъчност, които са директно свързани с клиничната практика.

В списанието, което държите в ръце, ендокринолог (проф. Коев, научен консултант на специализираното ни диабетно списание Доктор D) пише за превенция и терапия на сърдечносъдовите заболявания, а кардиолог (д-р Хаджипетров) анализира влиянието на диабет тип 2 и инсулиновата резистентност върху хроничната сърдечна недостатъчност…

Трима от научните ни консултанти-кардиолози – проф. Торбова, проф. Григоров и д-р Марчев дават практични насоки за профилактика и терапевтично поведение при два от водещите проблеми на „класическата“ кардиология – артериална хипертония и сърдечна недостатъчност.

Независимо дали интересите ви са в областта на превантивната, интензивната или на интервенционалната кардиология, статии като „Миокарден инфаркт в млада възраст“, „Коронарните стентове – поглед в бъдещето“ и „Clopidogrel при остър коронарен синдром“, подготвени от нашия отговорен редактор д-р Траянов, предлагат много нова и интересна информация.

Препоръчвам ви да посещавате редовно и уеб страницата на д-р Сотир Марчев http://www.4xm.com, която предлага богата и актуална информация в областта на кардиологията.

В отговор на интереса на читателите ни, в началото на годината създадохме първия информационен архив в областта на медицината у нас – Медицинска база данни (MБD) http://mbd.protos.bg.

В Интернет има много и разнообразна медицинска информация, но Медицинската база данни (MБD) предлага достъп до обобщен, обогатен и систематизиран вариант и то на български език. На практика, MБD дава възможност на всеки да следи най-новото, публикувано в „медицинските информационни библии“ The Lancet, BMJ, JAMA, New England Journal of Medicine, както и в топ 5-те кардиологични списания в англоезичния свят.

Моля, предайте броя и на колега. Заявките за нови абонаменти за Кардио D продължават да пристигат всекидневно, а за нас става все по-трудно да увеличаваме непрекъснато тиража на списанието.

Приятно четене на Кардио D