Подобряването на инсулиновата чувствителност може да намали риска за миокарден инфаркт при диабет01/05/2006

Фармакотерапията с инсулинови сенситайзери (очувствители) като тиазолидиндиони и metformin намалява значимо риска за първи миокарден инфаркт при пациенти с диабет тип 2 в сравнение със самостоятелното прилагане на сулфонилурейни препарати (СУП), като добавянето на тиазолидиндион към СУП може допълнително да намали риска, показаха резултатите от случай-контрола проучване, публикувани през март в American Journal of Cardiology (1).

Целта на проведеното изследване е да сравни дали някои перорални антидиабетни средства имат сърдечносъдови предимства пред други. Резултатите при всеки участник в проучването за период от 56-месечно проследяване са съпоставени с тези при четирима контроли с диабет от същия географски район.

След изключване на влиянието на други променливи величини, монотерапията с тиазолидиндион е била свързана с намаление на риска за възникване на първи МИ с 67% (OR= 0.33, p = 0.03) и тази на метформин с 52% (OR =0.48, р=0.01) в сравнение със самостоятелното прилагане на СУП.

Допълнително, добавянето на тиазолидиндион към СУП, но не и на метформин, е довело до понижаване на риска за МИ.

Съотношението полза/риск трябва добре да бъде преценявано при всеки пациент с диабет, подчертават авторите, като се отчита вероятността за влошаване на сърдечната недостатъчност при прилагането на тиазолидиндион.

Диабет тип 2 и инсулиновата резистентност са свързани с повишен риск за миокарден инфаркт. Въпреки че пероралните антихипергликемични средства се различават по отношение на тяхното фармакологично действие върху инсулиновата чувствителност, до момента не беше ясно дали това води до изменение на риска за МИ.

Използван източник:

1.Sauer W.,Cappola A., Berlin J., Kimmel S. Insulin sensitizing pharmacotherapy for prevention of myocardial infarction in patients with diabetes mellitus. Am J Cardiol 2006, 97; 5: 651-654 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029149