Маркери за миокардна некроза при остри коронарни синдроми


kd 01/05/2006

Повишеното ниво на сърдечен тропонин (cTn) показва много висок риск за остри сърдечносъдови усложнения, включително за фатални инциденти, при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (NSTE ACS), независимо от тяхното ниво на креатин киназа-МВ (CK-MB), показаха резултатите от проучването CRUSADE, публикавани през януари в Journal of American College of Cardiology (1). Измерването […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.