Лосартан намалява инсултите с 40% в сравнение с атенолол


kd 01/05/2006

Базираното на losartan антихипертензивно лечение намалява честотата на композитните сърдечносъдови усложнения с 26% (p=0.06), главно за сметка на значимата редукция на исхемичните (атеротромботични) инсулти, в сравнение с базираната на atenolol терапия при пациенти с изолирана систолна хипертония (ИСХ) и левокамерна хипертрофия, показа подгрупов анализ на резултатите от проучването Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.