Atorvastatin подобрява левокамерната систолна функция и серумните маркери на възпаление при неисхемична сърдечна недостатъчност


kd 01/05/2006

Лечението с аtorvastatin понижава нивата на проинфламаторните цитокини и подобрява показателите за левокамерно ремоделиране при пациенти без диабет с неисхемична кардиомиопатия, показаха данните от едногодишно рандомизирано проучване, публикувани през януари 2006 в Journal of American College of Cardiology – JACC (1). Проведеното проучване подкрепя тезата, че лечението с инхибитор на хидроксиметилглутарил-коензим А (HMG-CoA) редуктазата има […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.