Eфект на ROSIGLITAZONE върху нетрадиционните маркери за сърдечносъдово заболяване


kd 01/10/2004

Тиазолидиндионът rosiglitazone намалява значимо серумните нива на матрикснатаметалопротеиназа-9 (MMP-9) и на С-реактивния протеин (CRP) при пациенти с диабет тип 2 Тъй като MMP-9 е маркер за нестабилност на плаките, а CRP е маркер на възпалението, товъзможността за тяхното лекарствено повлияване с rosiglitazone може да има благоприятноотражение върху цялостния сърдечносъдов риск, заключиха д-р Steven Haffner и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.