Aspirin® Protect в протекцията на сърдечносъдовите заболявания01/10/2004
С всяка измината година сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) засягат все по-младата възраст. Това се дължи както на високата честота на „битовите рискови фактори“- заседнал начин на живот, стрес, тютюнопушене, наднормено тегло, така и на много честите сред младите хора артериална хипертония, дислипидемия и нарушен глюкозен толеранс или захарен диабет. Поради факта, че ССЗ заемат най-голям дял сред причините за заболеваемост и смъртност в развитите страни, то ролята на добрата първична и вторична профилактика е от голямо значение за минимизиране на тяхната поява и прогресия. Ефективната първична профилактика на ССЗ включва: - отстраняване на наличните рискови фактори - всекидневна употреба на аспирин в ниски дози Ацетилсалициловата киселина (АСК) предизвиква необратима загуба на способноста на тромбоцитите да агрегират чрез инхибиране на ензима циклооксигеназа (COX-1) и блокиране на синтезата на тромбоксан А2. Този ефект на АСК продължава до края на живота на тромбоцитите (7-10 дни). Възстановената им способност за агрегация се дължи на производството на нови, неповлияни от АСК, тромбоцити. Всеки ден около 10% от общия брой на тромбоцитите се обновява, а за формирането на тромб са достатъчни 20% от общия им брой. Поради това, 48 часа след последния прием на АСК, антиагрегантният ефект се изчерпва, което налага всекидневен прием на АСК или поне прием през ден. Редица проучвания доказват високата ефективност на ниските дози АСК (75-160 мг) в профилактиката на ССЗ1. Предвид необходимостта профилактиката да се провежда неопределено дълго време, то обяснимо е желанието ни да използваме възможно най-ниските ефективни дози, чиито прием е свързан и с минимални странични ефекти. Aspirin® Protect е създаден от Bayer HealthCare специално за профилактика и лечение на ССЗ: - Таблетката Aspirin® Protect съдържа оптимална еднократна доза АСК – 100 мг - Таблетката Aspirin® Protect е ентеросолвентна, поради което не уврежда стомашната лигавица дори при продължителна употреба Специалната обвивка на таблетката осигурява резорбция 3-4 часа след приема в тънките черва2 . Гастроскопски изследвания показват, че Аспирин под формата на ентеросолвентна таблетка показва също толкова добър профил на поносимост колкото плацебо3. На първична профилактика с нискодозиран Аспирин подлежат хората на възраст над 40 години, които имат доказано съдово заболяване (артериална хипертония), мозъчносъдова болест (МСБ) или исхемична болест на сърцето (ИБС) и един или повече рискови фактори. През последните години показанията за първична профилактика се разширяват непрекъснато. На нея подлежат пациенти с: - наднормено тегло и заседнал начин на живот - жени пушачки с хормонална контрацепция - жени в менопауза с или без хормонална заместителна терапия (ХЗТ) - пациенти с данни за дълбоки разширени вени (за профилактика на белодробен тромбемболизъм - БТЕ) или хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) - пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) с или без симптоматична полиглобулия - пациенти с ИБС и рискови фактори за профилактика на остър коронарен синдром или на внезапна сърдечна смърт - пациенти с МСБ за профилактика на мозъчен инсулт, с предсърдно мъждене, даже и без други рискови фактори (National Stroke Association) - МСБ за профилактика на инсулт при наличие на други рискови фактори - при стеноза на a. carotis (заедно със статини) - при хора, на които предстои продължително шофиране или дълъг полет Данните от две рандомизирани проучвания - Primary Prevention Project (РРР) и Hypertension Optimal Тreatment Study (HOT) доказват категорично ползата от първична профилактика с АСК при пациенти с АХ или поне един рисков фактор. Проучването PPP доказва намаление на кардиоваскуларната смъртност с 44% и на кардиоваскуларните усложнения с 23% в групата, приемаща аспирин4. В HOT study анализът на резултатите показва, че АСК редуцира честотата на сърдечносъдовите усложнения с 15% и общо честотата на миокардния инфаркт с 36% при пациенти с добре контролирана хипертония5. Вторичната профилактика с АСК е задължителна в случаите: - след преживян МИ за профилактика на повторен МИ или внезапна смърт - след исхемичен мозъчен инсулт за профилактика на вторични тромбози - след преживяни преходни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (ПНМК) - след балонна дилатация и поставен стент, за профилактика на in stent тромбоза (с clopidogrel) - след аорто-коронарен байпас - след клапно протезиране след аортна (AVR) или митрална регургитация (MVR) с биологична протеза при липса на рискови фактори - при хемодинамично значим пролапс на митрално платно с предсърдно мъждене при пациенти над 65 години Аспирин навлезе задължително и в профилактиката на усложнения при пациенти с диабет. Американската диабетна асоциация ги постави в групата с най-висок риск от сърдечносъдови инциденти заедно с тези, които вече са преживели МИ. Като ефективна профилактика в тези случаи се препоръчва използването на АСК в дози 75-100 мг (Aspirin® Protect). Първична профилактика се налага при всички пациенти с диабет тип 1 и диабет тип 2 на възраст над 40 години или при наличие на един или повече рискови фактори6,7. Вторичната профилактика се налага при всички пациенти с диабет 1 или диабет тип 2 с предшестващ коронарен или мозъчен инцидент или проведена байпас хирургия. Важно за клиничната практика Препоръчваното време за прием на Aspirin Protect е вечерта, тъй като през нощта в кръвното русло „се изливат“ новообразуванитe тромбоцити, което обяснава защо честотата на инфарктите и инсултите е по-висока в ранните сутрешни часове на денонощието. Д-р Веселка ГЕРГОВА, главен асистент КПВБ - кардиологична клиника, МУ - София Използвани източници: 1.?Antithrombotic Trialist’s Collaboration: Collaborative meta-analysis of randomized trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002, 324: 71-86 http://bmj.bmjjournals.com/ 2.?Latta G, Bayer AG report, 2000; SmPC 3.?Cole AT, Hudson N, Liew LC et al. Protection of human gastric mucosa against Aspirin® enteric coating or dose reduction? Aliment Pharmacol Ther 1999, 13: 187-93 www.blackwell-synergy.com 4.?Collaborative Group of the Primary Prevention Project: Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomized trial in general practice. Lancet 2001, 357: 89-95 www.thelancet.com 5.?Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SC et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomized trial. Lancet 1998, 351 (9118):1755-1762 6.?Colwell JA. Aspirin® therapy in diabetes. Technical review. Diabetes Care 1997, 20; 11: 1767-71 www.diabetes.org 7. Position Statements. Aspirin® therapy in diabetes. American Diabetes Association. Diabetes Care 2004; 27: S72-S73