Студова пресорна проба за оценка на риск от сърдечносъдов инцидент01/04/2004

При пациенти с диабет тип 2, които нямат клинични данни за исхемична болест на сърцето, епикардиалният коронарен спазъм при студова пресорна проба е надежден предиктор на дългосрочния риск от сърдечносъдов инцидент, заключиха авторите на проведено във Франция проучване (Nitenberg A, et al. Diabetes Care 2004, 27:208-215)

Студовата пресорна проба чрез поставяне на двете ръце в леденостудена вода за две минути е лесен, неинвазивен и надежден метод за скриниране на пациентите с диабет тип 2, които са с ангиографски нормални коронарни артерии, по отношение на риска им от бъдещ сърдечносъдов инцидент и може да се използва за клинична оценка на този риск, смятат френските изследователи.

При недиабетните контроли студовата пресорна проба води по-често до дилатация на коронарните артерии, докато пациентите с дибет тип 2 отговарят по-често със спазъм.

В проучването са участвали 56 недиабетни контроли и 72 пациента с диабет тип 2 без ангиографски и клинични данни за коронарна болест.

При здравите контроли студовата проба е довела до средно увеличаване на диаметъра на коронарните артерии със 17.2 +/-10.4%, като дилатационен отговор е наблюдаван при 91.1% от изследваните.

За разлика от това, при диабетиците средният диаметър на коронарните артерии се е намалил със 14.4 +/-12.1% (p<0.001 спрямо контролните случаи), като със спазъм са отговорили 73.6% от изследваните.

Докато при 8.9% от недиабетните контроли не е настъпила промяна в диаметъра след студовата проба и нито случай не е отговорил с констрикция, то при 26.4% от диабетиците средният диаметър на коронарните артерии е останал непроменен и нито един случай не е реагирал на пробата с дилатация.

През следващите 45 +/-19 месеца цялата група е наблюдавана за честота на сърдечносъдовите инциденти (МИ, ангина пекторис или инсулт).

При контролите е възникнал само един инцидент спрямо 26 инцидента при диабетните пациенти (p<0.001 спрямо контролите).

Нещо повече, 23 от сърдечносъдовите събития при диабетиците са при 16 от 53-ата пациента с коронарен спазъм при пробата (p<0.001 в сравнение с контролите) и три събития са при двама от 19-те човека, при които не е регистрирана промяна в коронарния диаметър (NS спрямо контролите).

Спазъмът на ангиографски нормални коронарни артерии в отговор на студова пресорна проба е предиктор за сърдечносъдови проблеми при пациенти с диабет тип 2, като този диагностичен метод е лесен за клинично използване. Той може да помогне и за оценка на ефективността на протективната терапия при пациенти с висок сърдечносъдов риск, предполагат Nitenberg и съавтори.