Рискови фактори за „сладкото сърце“


kd 01/04/2004

Сърдечносъдовите заболявания са първични усложнения и водеща причина за смърт при пациентите с диабет тип 2. Промяната на рисковите за „сладкото сърце“ фактори може да подобри крайните резултати при диабетната популация. Дисгликемия Степента на дисгликемия, преценена на базата на гликирания (А1с) хемоглобин, взаимодейства силно положително с честотата на поява на остър МИ, показаха обсервационните анализи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.