Патогенезата на коронарната болест при диабетната популация е комплексна, като се намесват елементи на артериалната хипертония, дислипидемията, давността и тежестта на хипергликемията и прокоагулантната съдова среда01/04/2004

При диабет тип 1 рискът от коронарна болест расте с продължителността на хипергликемичния статус и се увеличава драматично при развитието на протеинурия

При диабет тип 2, поради ускорената атеросклероза още в преддиабетния стадий (кардиален „синдром Х“ на инсулинова резистентност), сърдечносъдовият риск е повишен години преди появата на изявена хипергликемия

Парадоксите…

Приблизително 80% от свързаните с диабета смъртни случаи се дължат на сърдечносъдови заболявания, но повечето пациенти и лекари подценяват тази връзка. Повечето диабетици дори не знаят, че нарушението в обмяната им е свързано с повишен кардиоваскуларен риск…

Над 65% от хората с диабет не смятат, че сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) са сериозно усложнение на диабета и само 18% са убедени, че имат повишен риск от ССЗ, показа проучване на Американската диабетна асоциация

Лекари и пациенти не възприемат диабета като главен сърдечносъдов риск и пациентите не получават нужната им сърдечносъдова протекция

Пациентите с диабет тип 2/кардиален метаболитен синдром имат чувствително по-висок риск от коронарна болест и смърт в сравнение с останалите хора. Поради това, „сладките хора“ могат да спечелят много повече от ефективните интервенции за намаляване на сърдечносъдовия риск – при тях това би довело до превенция на повече остри МИ в сравнение с пациентите с нисък риск.

Колкото е по-висока вероятността от появата на едно заболяване, толкова по-голяма е икономическата ефективност на мерките за неговата първична превенция

Едва 7% от хората с диабет тип 2 без история за ИБС получават антиагрегантна терапия с аспирин в сравнение със 77% от недиабетните пациенти с установена ИБС показаха данните от проучването MRC/BHF HPS*, което обхвана 15 000 души в САЩ. Проучването US Physicians Health Study, сравнило аспирин (325 mg през ден) спрямо плацебо при голяма мъжка диабетна популация (n=22071), свърза антиагрегантната терапия с аспирин с намален риск от МИ с 44% за пет години (от 10.1% на 4.0%, p<0.00001).

При диабетиците антиагрегантно лечение с аспирин е по-рядко назначавано и след първи МИ за превенция на реинфарктите в сравнение с останалите след МИ пациенти. Американската диабетна асоциация препоръча ниска доза аспирин (75-325 mg/дневно стомашно устойчива таблетка) при пациенти с диабет, които имат допълнителни сърдечносъдови рискови фактори като затлъстяване, дислипидемия, хипертония, тютюнопушене, семейна история за ИБС, албуминурия или възраст над 30 години (първична превенция на ИБС), както и при тези с установена ИБС (вторична превенция). Няма доказателства от клинични проучвания в подкрепа на специфична превантивна доза аспирин, но по-ниската доза (75-162 mg/дневно) може да намали риска от странични ефекти. Клопидогрел показа, че намалява честотата на повторните исхемични инциденти при диабетна популация, поради което трябва да се има предвид за добавъчна терапия при пациенти с диабет и много висок сърдечносъдов риск или за алтернативна терапия при пациенти, които имат непоносимост към аспирин.

Направете връзката диабет-сърце!

! При хората с диабет, рискът от МИ се увеличава с по-високото ниво на А1с – тази връзка е независима от останалите сърдечносъдови рискови фактори

! Сърдечносъдовите рискови фактори при диабетиците трябва да се лекуват със същата агресивност, както при недиабетните пациенти преживяли МИ (група за вторична профилактика)

! Има убедителни доказателства от мега клинични проучвания в подкрепа на ефикасността на първичната профилактика на ССЗ при диабет

Лекарствата, предназначени първично за намаляване на артериалното налягане, на кръвната глюкоза или на холестерола, показаха, че имат множествени благоприятни ефекти

Диабетиците, които имат повишен сърдечносъдов риск, могат да спечелят от едновременното и агресивно управление на дисгликемията, хипертонията и дислипидемията

! Отвъд зоната на хипергликемията, мислете за тиктакащия часовник при диабет тип 2 и управлявайте цялостния индивидуален сърдечносъдов риск. За превенцията на ИБС и на нейните фатални и нефатални усложнения, е нужна агресивна, многофакторна и цел-ориентирана стратегия.

* MRC/BHF/HPS – Medical Research Council/British Heart Foundation Heart Protection Study