Нови данни подкрепят протективните сърдечносъдови ефекти на Avandia (rosiglitazone)


kd 01/04/2004

Очувствителят на инсулиновото действие rosiglitazone maleate (Avandia) може да има благоприятни сърдечносъдови ефекти при пациентите с диабет тип 2, показаха данни от проучвания, представени през март на 53-ата годишна научна сесия на Аmerican Collеge of Cardiology (ACC’2004) 1.Avandia намалява достоверно рестенозите след коронарен стент имплант при пациенти с диабет тип 2, заключиха авторите на плацебо-контролирано […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.