Естрогеновата заместителна терапия бе свързана с удължаване на QT интервала01/04/2004

Потенциране на риска от аритмия и внезапна сърдечна смърт при жени с или без история за ИБС

Жените, които използват естрогенова заместителна терапия (ЕЗТ) за намаляване на симптомите на менопаузата, са по-склонни да развиват рискови фактори за потенциално фатални ритъмни нарушения в сравнение с жените на хормонална заместителна терапия (естореген плюс прогестин). Това съобщиха авторите на деветгодишно наблюдение на извадка от 3100 жени на възраст от 45 до 64 години, подбрани за участие в популационното проучване Atherosclerosis Risk in Communities Study (1).

ЕЗТ удължава достоверно QT интервала с 50% при взимащите естроген жени, са показали ЕКГ данните, сравнени с тези при женска контролна популация, която никога не е взимала хормони. Дължината на QT интервалите e била нагласена към сърдечната честота чрез QT индекс и корекция на Bazzett.

Жените, взимащи естроген, противопоставен с прогестин (ХЗТ), не са имали различни QT интервали или повишен риск от аритмии и внезапна сърдечна смърт в сравнение с контролната женска популация на същата възраст.

Прилаган самостоятелно, естроген може да потенцира рисковите фактори за аритмии и внезапна сърдечна смърт, заключиха авторите на проучването.

Дългите QT интервали могат да отключат камерна електрическа нестабилност, която повишава риска от фатални и нефатални ритъмни нарушения при жените с или без история за коронарна болест.

Жените в репродуктивна възраст имат по-дълги QT интервали от мъжете на същата възраст. Carnethon и съавтори от Northwestern University (САЩ) смятат, че тази разлика в елекрическия модел на сърцето поне отчасти се дължи на половите хормони, по-специално на естрогена. Поради това, дължината на QT интервала се променя през различните периоди от живота на жените.

Жените на ЕЗТ (непротивопоставен естроген) имат най-висок риск от удължаване на QT интервала при прилагането на други медикаменти като антипсихотици и някои кардиопрепарати, предупреждава този изследователски екип.

1. Carnethon MR et al. A prospective evaluation of the risk of QT prolongation with hormone replacement therapy: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Ann Epidemiol 2003, 13:1-7: http://www.medicinedirect.com/journal/journal/home?sdid=496