Един от пет пациента с диабет тип 2 страда от „тиха“ миокардна исхемия


kd 01/04/2004

Скрининг с помощта на Cardiolite помaга за ранната дигностика на безсимптомната ИБС Неинвазивното изобразяване на миокардната стресова перфузия (MSI) с кит за приготвяне на инжекционен technetium Tc99m Sestamibi (Cardiolite) може да помогне за откриването на ранен стадий на „тиха“ коронарна болест при пациенти с диабет тип 2 (Д2) – високорискова популация за сърдечносъдова заболеваемост и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.