Crestor превъзхожда atorvastatin при пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия, потвърдиха три нови сравнителни проучвания01/04/2004

Rosuvastatin (Crestor на AsrtraZeneca) значимо повече от „турбостатина“ аторвастатин намалява LDL-холестерола (LDL-C) при диабетна тип 2 популация с дислипидемия, показаха данни, представени на Конгреса на Европейското общество по атеросклероза (European Atherosclerosis Society – EAS’2004) в Севиля.

CORALL, 18-седмично проучване в Холандия, е сравнило розувастатин 10-40 мг с аторвастатин 20-80 мг при 263 пациенти; ANDROMEDA, 16-седмично проучване във Великобритания, е сравнило при 509 пациенти Crestor 10-20 мг с аторвастатин 10-20 мг; URANUS, 16-седмично проучване в Швеция е сравнило при 469 пациенти розувастатин 10-40 мг с аторвастатин 10-80 мг. Данните и от трите сравнителни изследвания потвърдиха, че розувастатин подобрява по-изразено атерогенните профили от аторвастатин и позволява на повече пациенти да постигнат препоръчваното от NCEP (ATP III)* прицелно ниво на LDL-C (< 2.6 mmol/l). CORALL, ANDROMEDA и URANUS са част от програмата GALAXY на AsrtraZeneca, обхващаща над 16 клинични проучвания с имена на галактически съзвездия, предназначени да изследват ефективността на розувастатин при различни групи пациенти.

Резултатите от CORALL показаха, че за всяка прилагана доза на Crestor, нивото на LDL-C намалява двойно повече от аторвастатин: LDL-C се е понижил с 46%, 51% и 54% с 10 мг, 20 мг и 40 мг розувастатин, съответно в сравнение с 41%, 46% и 48% с аторвастатин 20 мг, 40 мг и 80 мг, съответно (всички p<0.05). Превъзходството на розувастатин при това директно сравнение е потвърдено и на 18-ата седмица, когато 90% от лекуваните с 40 мг Crestor пациенти са постигнали препоръчваното от ATP III прицелно ниво на LDL-C (< 2.6 mmol/l) спрямо 78% от получавалите аторвастатин 80 мг (p < 0.05).

ANDROMEDA заключи, че ниските дози розувастатин намаляват LDL-C най-малко с 50% и при над 90% от пациентите с диабет тип 2 и дислипидемия постигат прицелното ниво (< 2.6 mmol/l). Освен това, в това проучване Crestor 10 мг и 20 мг е понижил LDL-C с 51% и 57%, съответно – достоверно повече от аторвастатин 10 мг и 20 мг (39% и 46%, р < 0.001, съответно). В резултат на тази разлика, при достоверно повече пациенти от лекуваните с розувастатин 10 мг и 20 мг (94% и 96%, съответно) е била постигната прицелната стойност на LDL-C в сравнение с получавалите успоредно аторвастатин 10 мг и 20 мг (79%, p <0.001 и 87%, p= 0.002, съответно).

Докладвани бяха и данни за положителни ефекти на Crestor върху допълнителните сърдечносъдови рискови фактори, включително върху инфламаторния маркер С-реактивен протеин (CRP), който е силен предиктор за сърдечносъдови инциденти, както и върху останалите атерогенни липидни параметри. Розувастатин 10 мг и 20 мг намалява серумните концентрации на CRP с 34% и с 40%, съответно в сравнение с 21% и 34% за аторвастатин 10 мг и 20 мг. При пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия, Crestor подобрява също така и другите липидни параметри като: нива на триглицериди, non-HDL-C и съотношението ApoB/ApoA-I.

Crestor бе наречен „суперстатин“ поради това че, в еквивалентни дози с останалите представители на класа, намалява по-мощно LDL-C като ефектите му върху HDL-С и профила на страничните му действия не се различават от този на аторвастатин.

Повечето кардиолози смятат, че розувастатин е много подходящ при новодиагностицирани пациенти с много висок LDL-C (> 4.9 mmol/l), при случаите с исхемична болест на сърцето (ИБС) или със сърдечносъдов риск, еквивалентен на ИБС (LDL 2.6 mmol/l) и при тези с множествени (2+) рискови фактори (LDL-C > 3.4 mmol/l).

Crestor e oдобрен в повече от 50 страни и вече се продава в 40 от тях, включително в 13 членки на Европейския съюз, САЩ и Канада. Той е използван при над половин милион пациенти. В света са изписани над два милиона рецепти с розувастатин. Поради по-висока му цена от аторвастатин, Crestor „владее“ в момента много по-скромен дял от пазара на липидопонижаващи средства.

Обичайната препоръчвана доза на розувастатин е 10 mg/дневно при пациенти, нелекувани до момента със статинова терапия, както и при тези, които преминават на розувастатин от друг прилаган преди това представител на класа, независимо от неговата доза.

Милиони хора с диабет тип 2 (Д2) имат три пъти по-висок риск от смърт, дължаща се на сърдечносъдов инцидент, при същото ниво на LDL-C с това на недиабетиците. Приблизително 80% от пациентите с Д2 загиват от сърдечносъдови заболявания. Агресивното намаляване на нивото на LDL-C e една от основните лечебни цели при Д2.

Терапията със статини показа, че е по-ефективна при диабетната популация за намаляване на риска от сърдечносъдови инциденти в сравнение с останалите пациенти с множествени рискови фактори. Новите проучвания потвърдиха, че Crestor е нова и високоефективна възможност за хората с Д2, тъй като понижава нивото на техния LDL-C отвъд препоръчваното в момента прицелно ниво.

В средата на май AstraZeneca писмено предупреди британските лекари да предписват и използват Crestor съгласно лекарствената инструкция. Причината за предупреждението бяха четири случаи на рабдомиолиза сред 110 000 пациента, получаващи препарата във Великобритания.

Рабдомиолизата е лекарствено-свързано разрушаване на миофибрите, водещо до развитието на бъбречна недостатъчност.

Англо-шведската фирма – производителка на розувастатин – предупреди лекарите да започват терапия с препоръчваната ниска доза от 10 мг/дневно.

Според AstraZeneca, страничните ефекти на Crestor са сходни с тези на останалите статини в употреба и всичките четири случаи на рабдомиолиза са получавали по-висока начална доза (20-40 мг/дневно).

Розувастатин е добре понасяно средство със сходен профил на безопасност в сравнение с конкурентните му препарати и освен това, взиман в доза 10 мг/дневно, позволява на над 80% от пациентите да постигнат прицелните нива на LDL-C при достоверно увеличаване на HDL-C, твърди Астра Зенека.

Според американската потребителска група Public Citizen, розувастатин има „уникална бъбречна токсичност“ и е по-безопасно пациентите да взимат други представители на класа. Групата напомни, че бъбречни странични ефекти (протеинурия и микроскопска хематурия) са наблюдавани и при случаи, които са взимали ниски дози розувастатин.

През август 2001 година фирма Bayer изтегли от пазара своя cerivastatin (Baycol/Lipobay) поради връзката му с над 100 летални изхода поради рабдомиолиза. Public Citizen протестира срещу одобрението на Crestor от американската Агенция за храните и лекарствените средства (FDA). Аргументът бе, че розувастатин е единственият представител на класа, който е бил свързан с рабдомиолиза още по време на клиничните му изпитания.

Списание The Lancet (362:1341) писа в редакционна статия през октомври миналата година, че „за безопасността на Crestor има по-малко данни отколкото за конкурентните му препарати“.

* NCEP (ATP III) = National Cholesterol Еducation Program (Adult Treatment Panel III)