За списание Кардио Д

МД НЮЗ издава четири специализирани списания – МD за новостите във всички области на медицината, Доктор D за клинично значимата информация в областта на диабетологията, Кардио D за обобщение на важната информация в областта на кардиологията и Клуб D за хората с диабет, техните семейства и лекари.

Кардио Д е специализирано медицинско издание във всички области на кардиологията (от профилактична до инвазивна), което излиза като отделна секция в списание МД.

Първият брой на Кардио Д бе публикуван през 2004 година. Кардио Д предлага максимално обобщена и систематизирана информация от най-авторитетните кардиологични издания от цял свят, както и от водещите специализирани медицински списания.

Много често, за написването на една статия се използват по 10 и повече източника, като правило за авторите ни е да търсят информация от най-новите броеве на цитираните специализирани издания.

Кардио Д предлага на читателите си богата библиография, с уеб адресите на източниците, използвани в статиите, което дава възможност за бързото намиране на допълнителна информация по темата.

Информационни източници Редакционен екип

426,764 total views, 2 views today