Увод


Книга 'Сърдечносъдови заболявания и бременност' 29/07/2015

През последните години спектърът на сърдечните заболявания по време на бременност се промени. В развитите страни рискът за тях нараства в следствие на повишаващата се възраст на първа бременност и зачестяване на сърдечносъдовите рискови фактори (хипертония, диабет и затлъстяване). Освен това, в резултат на успехите в лечението на вродените сърдечни заболявания, много жени с такива състояния достигат детеродна възраст.
В днешно време, основна причина за летален изход от бременност/раждане е сърдечно заболяване на бременната. Сърдечните проблеми през бременността са голямо предизвикателство за бременните жени и техните лекари.
Тъй като сърдечните заболявания при млади жени са относително редки – до 4% в индустриализираните страни, много лекари не придобиват задоволителен опит в лечението им.
От друга страна, поради факта, че бременните жени се изключват от клиничните проучвания, ефикасността и безопасността на много диагностични процедури и терапевтични интервенции не са адекватно тествани при тях.
Поради това, наличната информация в тази област на медицината е по-скоро спорадична, а препоръките са на консенсусна основа. Ето защо един изчерпателен обзор на съвременната медицинска литература от лекар с опит в лечението на бременни със сърдечни проблеми е добре дошъл.
Книгата започва с най-честите съпътстващи заболявания през бременността – артериалната хипертония, която се среща при 10% от бременните и изисква различен подход в сравнение с хипертонията при друга популация, и пре-еклампсията – най-честото тежко нехирургично усложнение на бременността, свързано с повишена заболеваемост и смъртност за бременната и плода.
Разгледани са всички придобити и вродени сърдечносъдови заболявания при бременните, като вродени сърдечни пороци (свързани с риск за неблагоприятен изход от бременността), венозна тромбемболия (около 4-5 пъти по-честа, отколкото при съответната възрастова група от общата популация), аритмии (регистрирани при почти половината от бременните) и остър коронарен синдром, чиято честота нараства поради факта, че повече жени отлагат раждането на дете след 35-40 годишна възраст.
В допълнение са включени и глави, посветени на по-редки заболявания като болести на аортата, белодробна хипертония, инфекциозен ендокардит и клапни болести, специфичната за родилките амниотична емболия, коагулопатии, мозъчен инсулт, кардиомиопатии и сърдечен арест. Разглеждат се и проблемите при бременни със сърдечна трансплантация, сърдечни операции и анестезия.
Книгата е насочена към разрешаване на въпроси от реалната клинична практика. Много от главите завършват с практически изводи и бележки, които лесно се следват и запомнят. Тази отлична книга ще бъде изключително полезна на всеки клиницист, който е приел предизвикателството да лекува сърдечните болести при бременни жени.
Проф. д-р Димитър Раев, дмн
MD, PhD, ScD, FESC, FAHA
Началник на Клиника по кардиология
Медицински институт – МВР

Novo Nordisk