Указания на ESC от 2023 за управление на сърдечносъдовото заболяване при пациенти със захарен диабет


dd 01/10/2023

Новото ръководство на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology – ESC) представлява актуализиран вариант на версията от 2019 година и отразява доказателствата от клинични проучвания след този период от време. То включва ключови послания за клиничната практика в пет области (1). 1. Препоръки за скрининг: – При всички хора със сърдечносъдово заболяване (ССЗ, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.